Staze

Staze treba da predstavljaju korisnu vezu čvrstih površina ali i da prave vizuelnu vezu pojedinih delova bašte razbijajući monotoniju. Treba birati logične kraće puteve, iako krivudanje daje poseban šarm. Dobra podloga je veoma važna kako bi se staza što duže održala. Potrebno je projektovati staze za više posetilaca i korisnika iste.

Padine i brežuljci

Koliko se god trudili naša bašta neće izgledati tako dinamično kao kada su tu padine i brežuljci. Zbog toga često pribegavamo izgradnji potpornih zidova ili drugih pomagala kako bi našli načina da našu baštu dovedemo u red. Sađenje biljaka na različitim visinama kao i izrada vodenih površina mogu dati veoma dobar efekat. Sam šum vode deluje opuštajuće i okrepljujuće za vlasnike vrtova.