Sadnice loptastih četinara

Četinari kuglaste forme zauzimaju značajno mesto u pejzažnoj arhitekturi. Raznovrsnost boja i oblika je zaokružena loptastom formom, koja može biti u prvom planu kao solista, ili u pozadini stvarajući tako trodimenzionalnu sliku. Patuljaste forme loptastih četinara se koriste za alpinume, fontane, partere, dakle za udarne pozicije na kojima se želi da se kugle istaknu.

Loptasti četinari veoma su atraktivni i u pozadini aranžmana, dajući svojom pojavom lepršavost i punoću.

Thuja occidentalis Danica

Thuja occidentalis Danica

Pogledaj
Thuja occidentalis Teddy

Thuja occidentalis Teddy

Pogledaj
Thuja occidentalis Tiny tim

Thuja occidentalis Tiny tim

Pogledaj
Thuja occidentalis Little gem

Thuja occidentalis Little gem

Pogledaj
Thuja occidentalis globosa

Thuja occidentalis globosa

Pogledaj
Chamaecyparis lawsoniana globosa

Chamaecyparis lawsoniana globosa

Pogledaj