Pri kupovini lišćarskog drveta treba voditi računa da ono već ima dobro formiranu krošnju.

Tako ćemo da uštedimo vreme i trud potreban za orezivanje u godinama koje slede.

Mlado listopadno drvo treba da ima zdravo stablo sa snažnim izdancima.

Pravi produžetak stabla obrazuje centralni izdanak, osovinu koja se neprimetno spaja sa jednogodišnjim izdankom. Zajedno sa četiri do šest bočnih grana on predstavlja potporu krošnje. Bočne grane se ne smeju orezivati kasnije. Nakon sadnje treba formirati krošnju, uklanjanjem suvišnih bočnih grana koje prave gužvu ka centralnoj grani.

Takođe treba ukloniti grane koje se ukrštaju u spoljašnjem delu drveta. Neke vrste kao što su javor, jasen ili prunus cerasifera nigra formiraju uspravne grane, tipične za ove vrste.

Ovakve grane rastu pod oštrim uglom najčešće uz glavnu granu. Ove grane nisu stabilne jer ne srastaju čvrsto sa glavnom granom. Zato često pucaju pod opterećenjem. Njih treba uočiti i ukloniti na vreme. Drvo će zatvoriti nastalu prazninu posle kratkog vremena.

Proređivanje krošnje lišćara treba uraditi na vreme dok su grane još tanke. Tako nastaju rezovi (rane) koje imaju manje u prečniku od deset centimetra. Što su rane manje pre zarastu pa je i manja opasnost po lišćar. Jednom formirane centralne i bočne grane se ne orezuju.

Uklanjaju se samo grane koje se ukrštaju, dok se stanjuju vrhovi izdanaka duž centralnih i bočnih grana. Treba ukloniti sve bočne izdanke tako da bi krošnja postala prozračna i da bi unutrašnje grane dobile svetlost. Lišćari se orezuju isključivo pre pokretanja vegetativnog ciklusa tj. olistavaja s proleća, kada su mrazevi daleko iza nas.