Ukrasne žbunove koji su bili u cvetu s proleća i u rano leto, najbolje je da orežemo odmah nakon cvetanja, kako bi oni u ranu jesen formirali pupoljke za naredni vegetativni period.

Ako žbunovi orežu u kasnu jesen postoji mogućnost da prolećno cvetanje izostane.

U ovu kategoriju prelepih cvetnih žbunova ubrajamo forziciju koja je svojim žutim cvastima vesnik proleća. Zatim jorgovan (Syringa ) zova, kolkvicija, deucija, mirisni jasmin ( Philadelphus)

Vajgela, ukrasna ribizla ( Ribes) ili rano cvetajuća suručica ( Spirea japonica ).

Najbolje je da ove dekorativne žbunove orezujemo svake godine, kako bi sačuvali količinu cvetanja, kao i podmlađivali biljke. Ako nismo redovni, najkasnije do dve godine dekorativno žbunje moramo orezati i ukloniti suvišne i polomljene grane.

Mlade izdanke koji rastu manje razgranato ili su nesrazmerno dugački, skraćujemo kako bi se obrazovalo više bočnih izdanaka. Pri tom ih treba orezati iznad pupoljka koji je usmeren prema spolja. Ukoliko na staroj grani raste jak mladi izdanak, staru granu možemo da odsečemo iznad razgranatog dela. Na ovaj način podstičemo brži rast mlade grane.

Odrvenelu staru granu treba odseći do zemlje. Japanska suručica ili spirea japonica veoma dobr podnosi orezivanje pa nalazi široku primenu na velikim javnim površinama.

Kod mirisnog jasmina ili Philadelphusa nikada ne smemo da skraćujemo mlade grane samo stare odrvenjene. Kako bi jorgovan ostao u formi posle cvetanja treba ukloniti preostale cvasti.

Nakon snažnog orezivanja u prethodnoj godini, orezivanje se u tekućoj ograničava na negu priraštaja. Na orezanim mestima, na koje je preusmeren rast većih grana obrazovale su se  nove jednogodišnje mladice.

Potrebno je prorediti mladice koje idu ka unutrašnjosti žbuna, kako bi obezbedili dovoljnu količinu svetlosti samom žbunu. Horizontalne mladice koje idu spolja treba ostaviti jer će sledeće godine dati cvetne izdanke. Ako skratimo ove izdanke ubrzaćemo njihov rast ali po cenu novih cvetova. Umereno treba orezati izdanke u gornjem delu dekorativnog žbuna.