Kada je letnji jorgovan u punom cvetu, odsecite procvale osušene cvasti tako će se obrazovati bočni izdanci, na kojima će se iznova formirati novi cvetni pupoljci sve do mraza.