Rez daje pečat biljci

Ono može ubrzati ili usporiti rast biljke u zavisnosti od prostora na kome je biljka. Kod ukrasnog žbunja orezivanje ubrzava stvaranje cvetnih izdanaka, a ružama daje savršen rast i dobro zdravlje. Orezivanje je neophodna mera nege većine biljnih vrsta jer se na taj način uklanjaju dotrajali ili bolesni delovi biljaka i omogućavaju noviji i zraviji izdanci.

Orezivanjem se može isforsirati i rast novih izdanaka kao na primer Morus allba pendula ( Žalosni dud) ili Dren.  Pravilno orezivanje biljaka održava drveće i žbunje u formi, doprinosi formiranju cvetova i plodova kao i harmoničnom izgledu bašte.

U rasadniku Marković dobićete konkretna uputstva za orezivanje i održavanje svih biljaka koje možete naći kod nas.