Zemljište za travnjak ako je prethodno sabijeno i puno nečistoća i korova najbolje je izriljati i pritom ukloniti sav višegodišnji korov i nečistoće.Na takvu površinu dodati na svakih 10m2 po 1 džak organskog đubriva (glistenjak, treset), 3-5 cm peska (separirane jedinice) i motokultivatorom zemljište sa gore navedenim dodacima pomešati kako bi sve komponente pravilno rasporedile.