Voće obično orezivati u februaru-martu pre kretanja vegetacije tako što prvo otklanjamo prave grane koje su okomito i pravolinijski rasle u vis od prethodne godine(vodopije).rodne grane koje na sebi nose mnoštvo cvetnih pupoljaka minimalno skraćujemo a ostale grane skraćujemo barem za jednu trećinu njihove dužine.Središnji deo krošnje oblikujemo tako da sa spoljnim delom najviše podseća na pehar(sredina da bude što čistija).