Forziciju orezujemo u periodu nakon njenog cvetanja, tada obezbeđujemo optimalne rezultate cvetanja u sledećoj godini.