Kada smo došli na lokaciju, zateklo nas je prilično zapušteno dvorište i velika očekivanja investitora. Dvorište je jako specifičnog položaja, polovina dvorišta je u potpunom hladu koje stvara ulični drvored dok je druga polovina dvorišta na izrazitom suncu. Prvo smo uradili krčenje i uklanjanje zatečenih preraslih četinara i potpuno raščistili plac.

Zatim smo pristupili humuzaciji, nasipanju terena plodnom zemljom. Odredili smo prostor za pravljenje alpinuma u polusenci kako bi omogućili što bolju sadnu poziciju za gotovo sve niske četinare i zimzeleneo šiblje. Pri izradi alpinuma između patuljastih četinara, ukrasnih trava, puzavica i perena umetali smo dekorativni kamen najrazličitijih oblika i boja.

Na centralnom delu alpinetuma ostavili smo mesto za crveni japanski javor (acer palmathum dissectum). Uz ogradu po ivici budućeg dvorišta posadili smo thuju occidentalis smaragd na međusobnom rastojanju od osamdeset centimetara. Sa druge strane koja je intenzivno osunčana odradili smo kamenu baštu sa mnoštvom niskih, patuljastih četinara koju smo odvojili valoplastom od buduće travnate površine. Pri sadnji kamene bašte koristili smo: thuju occidentalis aurea nana, pinus mugo, thuju occidentalis tedy, thuju occidentalis tiny tim, picea conica, chamaecyparis squarossu, chamaecyparis ellwoodii blue surprise, kao i listopadno i zimzeleno šiblje.

Kompletan deo pod suncem, kao i ogradu od thuje occidentalis smaragd smo pokrili malčom. Tada smo pristupili izradi travnjaka sejanjem. Prvo smo dodali do pet centimetra separirane jedinice u humus kako bi poboljšali fiičke karakteristike zemljišta. Isplanirali smo zemljište grubo i fino i ravnomerno rasporedili seme trave do 40 grama po metru kvadratnom. Tada smo dodali do 20 grama npk đubriva i travnu smešu i đubrivo polako spustili u niže slojeve grabuljama.

Ostalo je još da u oba pravca povaljamo ovakvo posejan teren, kako bi došlo do boljeg kontakta semena sa zemljom. U roku od dvadeset i jednog dana smo obavili prvo košenje,kada su vlati trave počele da se spuštaju prema zemlji. Trava se lepo razbokorila i vlasnici su tada nastavili sa održavanjem.