Orezivanje žalosnih formi lišćara je poželjno pre kretanja vegetacije. Orezivanjem se formira skladna padajuća forma grana žalosnih lišćara. Takođe se orezivanjem provocira rast novih grana. Na taj način dobijamo bujniju, puniju krošnju.