Pošto je setva trave obavljena po završenoj setvi nastaviti sa kontinuiranim zalivanjem tako da na samoj površini bude vidna vlaga tokom čitavog dana ali bez zabarivanja terena (vidnih barica).U mesecima sa povoljnim klimatskim uslovima (januar-maj i otobar-decembar) zalivanje prilagoditi istim tako da bude obezbeđena dovoljna količina vlage na čitavoj površini, a u ekstremno toplim mesecima jun-septembar zalivanje obavljati isključivo u kasnim večernjim satima i to obilno svako veče kako bi trava fiziološki mogla da pregura takav period.Zalivanje najboje obavljati zalivnim sistemom ili ručno sa dodatkom na zalivnom crevu koje pravi maglu ili konstruisati poluautomatski sistem sa sektorskim prskačima gde bi  svaki od njih finim podešavanjem pravio što manje kapljice vode kao kišu ili izmaglicu.