Kada prođe prolećni period kasnijih mrazeva, zemljište se oko ruža polako odgrće. Tada uklanjamo promrzle i bolesne izdanke sve do zdravog drveta. Izdanci koji su u sredini se ostavljaju da budu nešto viši nego bočni izdanci. Na ovaj način oni dobijaju više svetlosti a ruža lep oblik. Slabiji izdanci se skraćuju nešto više nego jači izdanci, što će isprovocirati snažnije izbijanje pupoljaka. Što se više pupoljaka ukloni, jače će biti izbijanje novih pupoljaka. Ruže se režu kosim rezom na trećem pupoljku od zemlje.