Prihranu obavljati dva puta godišnje i to s proleća (april) organskim đubrivom (pregorelim glistenjakom) i s jeseni (oktobar).Mineralnim đubrivom prihranu vršiti u aprilu KAN-om ili AN-om a u oktobru NPK đubrivima različitih formulacija po potrebi.