Na prethodno pripremljenoj površini na mestu iskopati rupe 40 cm.x 40 cm. i tom prilikom dok se rupe kopaju usitnjavati zemlju i odstraniti još nečistoća ako ih ima.U samu rupu vratiti malo rastresite zemlje koju smo iskopali i sa tom količinom zemlje koju vraćamo naštelujemo dubinu sadnje kako bi busen bio posadjen svega 2-4 cm.dublje nego što je biljka bila kod nas u rasadniku.

Na dno sadne jame sipati 1 navršnu lopatu đubreta iz đaka i šakom ga u samoj rupi rasterati po obodu rupe kako bi se đubre našlo po ivicama a samo dno ostalo bez đubreta.Biljku spustiti u sadnu jamu sa đubretom a prethodno skinuti i baciti kesu koja drži busen i uveriti se da je biljka zasađena 2-4 cm. dublje nego kod nas u rasadniku.

Zemlju iz iskopa vraćati sa svih stana u krug oko biljke i dobro nagaziti nogama sa svih strana dok se ne poravnja sa površinom tla a pri tom voditi računa da se nogama ne unište donje grane(četine)biljke(držati ih rukama dok gazimo oko biljke).

Od ostatka (viška)zemlje koji će se pojaviti uz svaku biljku,kompletnu količinu zemlje uzgrnuti uz biljku ravnomerno sa svih strana rukama(kao krtičnjak koga izrije krtica) a onda u klečećem ili čučećem položaju odgrnuti zemlju od vrata korena(stabla) koje treba da ostane čisto i formirati činiju(prsten,bazenčić)mesto za zalivanje.

Odmah po sadnji svaku biljku zaliti kantom za zalivanje(ne crevom) sa oko 20 litara vode i to sipati prvo po jednu kantu vode pa u drugom krugu još po jednu kantu vode pri tom vodeći računa da se voda polako dozira kako se ne bi uništio prsten(činija) za zalivanje.

Što se tiče budućeg zalivanja Tuje zalivati dva puta nedeljno sa po 10-ak litara vode isto kao pri sadnji.