Aucuba japonica variegata2018-03-05T12:54:11+01:00

Aucuba japonica variegata

Aucuba japonica variegata
Aucuba japonica variegata pripada grupi zimzelenog šiblja u obliku žbuna, čija visina dostiže do tri metra, a širine do dva metra. Ovo je atraktivna biljka zbog svojih sjajnih, dugačkih, kožastih tamno zelenih listova sa flekama žute  boje. U periodu od okobra do novembra meseca biljka se okiti crveno-narandžastim bobicama, kod biljaka koje su fiziološki zrele. Voli potpuno osenčena staništa do polusenke i glinovito teško propusno zemlište jer se korenov sistem dobro razvija i u ovim zemljištima. Osetljiva na niske temperature, ali je otporna na duge letnje suše. Preporučuje se sadnja na mestima bez uticaja vetra.Idealno se kombinuje u potpunoj senci sa Tisom i Šimširom. Zalivanje umereno.

  • Latinski naziv: Aucuba japonica variegata

  • Maksimalna Visina (m): 3

  • Maksimalna Širina (m): 2

  • Optimalni Svetlosni Uslovi: senka do polusenka

  • Kvalitet Zemljišta: zemljište srednjeg do dobrog kvaliteta

  • Cvetanje:april-maj

  • Plodonošenje:oktobar-novembar (kod fiziološki zrelih biljaka)

  • Zalivanje:srednje do jače

  • Malčiranje: poželjno

  • Orezivanje: češće, zbog lepšeg formiranja krošnje

Uz ovu sadnicu može vam zatrebati i nešto od pratećeg materijala:

Izdvajamo iz “Rasadnika saveta”:

Go to Top