Sadnice srednjih lišćara

U srednje lišćare spadaju ukrasne forme listopadnog drveća sa porastom od tri do šest metara. Najčešće se sade na gradskim javnim površinama, drvoredima, parkinzima i predstavljaju pluća grada.

U ponudi imamo srednje lišćare od dva i po metra do četiri metra visine.

Prunus cerasifera Pissardii Nigra

Prunus cerasifera Pissardii Nigra

Pogledaj
Prunus pisardi attropurpureum

Prunus pisardi attropurpureum

Pogledaj
Prunus Hisakura

Prunus Hisakura

Pogledaj
Malus floribunda atropurpurea

Malus floribunda atropurpurea

Pogledaj
Robinia pseudoacacia umbraculifera

Robinia pseudoacacia umbraculifera

Pogledaj
Catalpa bignonioides (Nana)

Catalpa bignonioides Nana

Pogledaj
Fraxinus excelsior globosa

Fraxinus excelsior globosa

Pogledaj
Robinia hispida

Robinia hispida

Pogledaj
Cytisus laburnum

Cytisus laburnum

Pogledaj
Albizzia Julibrissin

Albizzia Julibrissin

Pogledaj
Magnolia

Magnolia

Pogledaj
Magnolia Rustica Rubra

Magnolia Rustica Rubra

Pogledaj
Crataegus laevigata Paul s Scarlet

Crataegus laevigata Paul s Scarlet

Pogledaj
Corylus maxima Purpurea

Corylus maxima Purpurea

Pogledaj
Castanea sativa

Castanea sativa

Pogledaj