Organska đubriva su bogata svim makro i mikroelementima (kompleksna đubriva) potrebnim za pravilan rast i razvoj biljaka.

U organska đubriva ubrajamo: stajsko đubrivo, kompost, glistenjak, treset, zelenišno đubrivo(od biljne mase koja se zaorava) i tečno organsko đubrivo.

-Stajsko đubrivo ili stajnjak

Predstavlja bogatu smešu životinjskog izmeta i prostirke (najbolji je od preživara).

Kvalitet stajnjaka može da varira u zavisnosti od vrste stoke i njihove starosti.

Sirovi stajnjak se slaže najčešće oko staja, gde sazreva do karakteristične mrke boje od tri do šest meseci.Zreo stajnjak je masan sa dobrim odnosom ugljenika i azota.

Kada je sazreo idealan je za prihranu svi voćarskih kultura, za pripremu njiva i stavlja se direktno u sadnu jamu. Stajnjakom možemo prihranjivati kompletan dendro materijal najčešće pri sadnji.

-Kompost

Kompost se dobija iz razičitih organskih materijala, koji su najčešće ostaci  i otpadci različitih prerađevina. Najčešće se upotrebljava za povrtarske kulture. Kompost možemo i sami napraviti tako što iskopamo jamu u koju ćemo ubacivati sav otpad organskog tipa, koji kada se potpuno razgradi ponovo koristimo za uzgoj i dalju proizvodnju sadnog materijala ili povrtarskih kultura.

-Glistenjak

Najače organsko đubrivo koje zdušno preporučujemo za sadnju svih biljnih vrsta, prihranu postojećih, dodavanje organskih mikro i makro elemenata travnjacima.

Reč je o stajnjaku koji je prošao kroz digestivni trakt kalifornijskih glista. Hraneći se stajnjakom gliste ga delimično razlažu dok najveći deo izbacuju u vidu humusa. Glistenjak je pravo zlato za sve koji se bave uzgojem i negom biljaka.

-Treset

Predstavlja organsko đubrivo koje nastaje kao posledica stalnih viškova vode iz padavina čime pada količina kiseonika u njemu.Ovo dalje uzrokuje nepotpuno razlaganje biljnih ostataka i mahovina. Treset povećava vodno-vazdušni režim zemljišta, pospešuje rast korena biljke i bogat je hranljivim materijama neophodnim za dalji rast biljke. Postoje beli i crni treseti koji se razlikuju po nadmorskoj visini nastanka i vlažnosti što uslovljava drugačije karakteristike.