Dekorativni malč je proizvod od drobljene kore četinara bora, smrče i jele najčešće. Našao je široku primenu u odgajanju biljaka, jer drži vlagu u okolini korenovog sistema billjke, ne dozvoljava prodor i rast korovskih biljaka i na kraju se razlaže hraneći svojim organskim ostacima biljku koju odgajamo. U prostoru malč možemo iskoristiti kao pokrivač tla, od koga možemo praviti staze, prilaze i pokrivati čitava polja. Najbolje je kombinovati malč raznih boja i različitih granulata i struktura, kako bi zaokružili čitavu kompoziciju.

Najprodavaniji malč je u crvenoj boji srednjeg granulata, jer se lako utapa u bilo koju sredinu.

Ljudsko oko inače voli tople zemljane boje u koje pored crvene spadaju terakot nijanse pa sve do narandžaste boje. Naravno o ukusima se ne raspravlja, pa tako izbor boje malča prepuštamo investitoru. Za malčiranje lišćara, koristi se malč isključivo od lišćara, obzirom da malč četinara sadrži kiselost koja ne odgovara lišćarima.

Malčiranje je zadnji korak koji vršimo onog momenta kad smo posadili sav predviđeni sadni materijal. Iz našeg dugogodišnjeg iskustva tvrdimo da je malčiranje neophodno, obzirom da imamo žarka leta, kada je veliko isušivanje zemljišta. Kada ne bismo koristili malč da bi sprečili hvatanje pokorice posle obilnog zalivanja zemljišta, a kasnije pojavu pukotina koje izlače svu vodu iz okoline korenovog sistema morali bi zemljište redovno da okopavamo.

Na velikim gradskim zelenim povšinama to je naprosto nemoguća misija.

Zato je dugoročno bolje zbog kvalitetnog života biljaka i njihovog daljeg razvoja pravovremeno malčiranje. Uvek pre žarkih dana. Malčiranje je dakle potreba a ne moda!

U rasadniku Marković nudimo razne vrste dekorativnog malča shodno potrebama naših kupaca.

Malčiranje je našlo široku primenu pri izradi alpinuma, jer pored gore navedenih upotrebnih vrednosti ima još jednu dobru osobinu.

Naime, kada se pravi alpinum, prvo se formira reljef nasipanjem humusnog sloja zemlje.

Pri izradi alpinuma potrebno je napraviti nekoliko vrhova mini planine, koji treba da se visinski razlikuju. Kada postavimo dekorativni kamen i zasadimo sve vrste biljaka od trajnica, preko puzavica do mini četinara potrebno je izmalčirati škarpe (padine i kose terene) na alpinumu kako ne bi došlo do spiranja zemljišta usled zalivanja.

Znači malč sprečava i eroziju rastresitog zemljišta, neposredno posle sadnje, dok se zemljište samo po sebi ne slegne.