Za izradu i realizaciju ovog projekta uloženo je dosta truda, idejnih rešenja i rada da bi finalni proizvod izgledao baš ovako. Po izlasku na teren situacija sa zemljištem je bila očajna. Teren je bio pun građevinskog otpada i šuta koji su bili ne samo po površini već i u dubini zemljišta do oko 50-ak cm u dubinu.

Snimanjem lokaliteta prvo je određen najbolji položaj za samu poziciju buduće fontane kako bi se najbolje uočavao iz više uglova dvorišta kao i iz samog objekta. Želja investitora se baš na samom startu poklopila sa našom tvrdnjom tako da nam je u startu posao u mnogome olakšan. Kompletan plan smo razvili i u adekvatnoj razmeri uradili situacioni plan u više preseka. Odrađena je i kompletna specifikacija potrebnog građevinskog materijala za izradu same fontane kao i specifikacija dendrološkog(biljnog) materijala za dekoraciju iste.

Po odobrenju od strane investitora postignut je dogovor o početku i završetku radova. Već prvog dana uklonjen je građevinski otpad sve dokle je bilo potrebno dok nismo došli do površine zemlje i nastavili sa iskopom sve do krajnjih kota i oblika prema projektu. Pristupili smo betoniranju i armiranju prvog sloja koji predstavlja zaštitni sloj od potencijalnih budućih problema sa korenjem biljaka i krtica. Preko ovog sloja postavili smo agrotekstil ili geotekstil- sloj filcanog platna koji predstavlja kao amortizer između betona i buduće vodonepropusne folije.

Odmah po postavci agrotekstila stavili smo vodonepropusnu foliju u debljini od 2 mm i privremeno je opteretili da bi bila stabilna sve do nanošenja novog sloja betona u koji smo utiskivali kamen određene boje i granulacije. Posle par dana do stezanja samog betona počelo se sa postavljanjem instalacija kako strujnih tako i  za vodu.Prilikom postavke istih vodili smo računa da se instalacija vešto sakrije i nigde ne vidi. Postavljamo glavnu pumpu za cirkulaciju vode kao i pomoćnu za pravljenje dodatnih vodenih figura i ukrasa. Po završenoj istalaciji za vodu pristupamo postavci instalacije za struju  i za reflektore.

Kao poslednji detalj obavljamo dekoraciju biljnim materijalom i u završnoj fazi malčiramo sve zelene površine gde su posađene biljke zbog boljeg podnošenja sunčane ekspozicije

Po obavljenom poslu vršimo sterilizaciju vode hemijskim putem i uživanje i zabava može da počne.