-Zahtev investitora: Rešiti strmu škarpu ( padinu) sa leve strane glavnog ulaza koja pravi problem u danima sa velikom količinom atmosferskih padavina. Odraditi unutrašnju dekoraciju restorana sobnim cvećem.

-Zatečeno stanje: Velika količina vode koja se tokom zime spuštala niz padinu sa leve strane ulaza, napravila je vododerinu koja je iznosila na stazu veliku količinu zemljišta i zaostalog lista od jeseni.

-Izvođenje: Po dolasku smo prvo počeli sa zemljanim radovima. Jako strmu škarpu smo presekli na dve terasaste površine, koje smo obzidali građevinskim materijalom, kako bi sprečili odron do stabilizovanja zemljišta. Površinski deo humusa je odstanjen, odvežen na deponiju.

Humuziranje +30 cm obavljeno je humusnim slojem odličnog kvaliteta. Tada smo formirali pravilne površine u vidu dva stepenika. Na ove sada prirodne terase odradili smo dekoraciju sitnim niskim četinarima i žalosnim lišćarskim formama.(Žalosni dudovi ili Morus alba pendula)

Od niskih četinara dominiraju razne vrste juniperusa horizontalisa koji sem vizuelnog imaju za cilj da povežu zemljište na sada prirodnim terasama i onemoguće dalju eroziju.

Za dekoraciju korišćeni su i chamaecyparis pisifera bouleward, thuja orientalis compacta aurea nana, thuja orientalis elegantissima, kao i razne okrugle forme četinara thuja occidentalis danica, thuja occidentalis teddy i thuja ocidentalis globosa. U krajnjem desnom uglu napravljena je ogradica od zimzelenog šiblja( prunus laurocerasus ili lovor višnja) koje će sprečiti pojavu erozije. U potpunoj senci oko postojećih lišćara posađena je aucuba japonica da raste kao žbun, kako bi svojim u osnovi zelenim nazubljenim listovima sa izraženo žutim flekama razbila monotoniju oko tamnog prolaznog dela.

Kompletan sadni materijal je dobro prihranjen pri sadnji organskim đubrivom glistenjakom, kako bi se omogućio brži i kvalitetniji rast biljaka. Kompletne sada nove terasaste površine su zasute malčom u debelom sloju, koji pored svojih dobrih osobina treba da primi višak vode i pomogne da se ona izdrenira u mestu bez prelivanja.