Krečenjem stabla voćaka smanjuje se temperatura sunca koja obasjava koru, i na taj način se sprečava pucanje kore voćaka.