Krtice su zaista ozbiljan problem za svaki travnjak.U stanju su da za bukvalno 2-3 dana “preoru” čitavu površinu i od zelenog tepiha učine površinu neprikladnom i uništenom.Na tržištu se mogu naći razna hemijska sredstva na bazi sumpora (ppatrone) i hlorovodonične kiseline (pelete) koje se pri postavljanju direktno u kanal same štetočine mogu barem na neko vreme oterati iz date površine.