Samo klasifikacije ovih obično ne visokih lišćara govori da se radi o lišćarima čije su krošnje padajuće ( žalosne forme ). U zavisnosti od visine kalema na koji se kalemi prema zemlji krošnja ovih lišćara zavisi i krajnja visina. Obično je to oko dva metra , ali za potrebe mini vrtova i alpinuma mogu biti i niži.