Za živu ogradu su se najbolje pokazale tuja columna i tuja smaragd.