Bez obzira što ljudi misle da je ovaj asortiman sužen, naprotiv asortiman je jako širokog dijapazona.Za ovakvu vrstu dekoracije možete koristiti biljke iz grupa perena, šiblja, trava, niskih loptastih četinara.