Da bi četinari lepo rasli i napredovali, kao i da bi imali intenzivnu boju četine, veoma je važno postaviti ih na pravo mesto u vrtu. Nepisano pravilo je da svaki četinar sa intenzivnom bojom voli sunce do polusenke. Naravno, ima iznimaka npr. Tisa koja može da uspeva  u senci, polusenci i na suncu.