Od tastera koje će te koristiti za upravljanje biće vam potrebni sledeći:on,off,next,dial i u glavnom meniju izborna polja:set time day,run times,start times,off i auto run.

Sa pritiskom na taster Dial šetamo se kroz izborna polja glavnog menija.kada sa tasterom Dial stanemo na izborno polje Set Time Day u okviru tog polja sa tasterima On(+) i Off(-) štelujemo godinu pa sa pritiskom na taster Next pređemo na štelovanje meseca,dana i vremena.

Sa pritiskom na taster Dial dođemo na polje Run Times i u okviru ovog polja štelujemo vreme trajanja zalivanja po zonama.U donjem levom uglu ekrana pojavljuju se redni brojevi od 1 do 4 gde treperi broj 1 u okviru koga vršimo prvo štelovanje.Broj jedan inače označava zonu 1,zonu zalivanja kap po kap(tuje u krug oko dvorišta),zona 2-zona hlada ispod lipa sa leve strane dvorišta,zona 3-zona sunca sa desne strane dvorišta i zona 4-zona bašte do kuće.Sa tasterima + i – u okviru svake zone vršimo podešavanje vremena trajanja zalivanja a sa tasterom next šetamo se kroz sve 4 zone.Možda da skrenem pažnju nije na odmet da kada štelujete vreme trajanja od 1 min.  npr,takvo štelovanje treba da izgleda na ekranu 0:01 da ne pomislite da treba da bude 1:00 jer bi to značilo vreme zalivanja u trajanju od 1 sata (poplava)!!!!!!!!!.