U rasadniku Marković imamo više vrsta živih ograda, ali kada naše mušterije kažu živa ograda, obično misle na Ligustrum ovalifolijum. Ova vrsta najčešće sađene  žive ograde se sadi krajnje jednostavno u već priprenljen sadni rov, ili ako je zemljište potpuno rastresito možemo posaditi ovu vrstu ograde pod sadiljku. Sadi se do deset komada u dužni metar. U zavisnosti koliku širinu žive ograde želimo možemo posaditi jednoredno ili dvoredno cik-cak. U sadnu jamu spustimo sadnice ligustruma,na koren stavimo prvo humusni sloj sa vrha iskopa, onda organsko đubrivo i završimo sa preostalom zemljom do vrha sadne jame. Dobro utabamo i zalijemo obilno.