Živu ogradu režemo barem jednom mesečno, kako bi došlo do širenja bočnih grana i lepe, ujednačene guste žive ograde. Biljni sokovi se nagomilavaju na mestima reza, snadbevaju bočne grane u nižim delovima žive ograde. Na ovaj način izdanci ostaju zdravi, granaju se i ograda postaje gusta.