Datu površinu generalno fino isplanirati grabuljom tako da po površini bude fini graulat zemlje do oko 2 cm.Tom prilikom odstraniti sve veće komade zemlje koji se ne mogu razbiti mehanički-alatom kako nam ne bi pravili problem pri setvi semana.

Po celoj površini pravilno rasporediti granule NPK djubriva a odmah zatim što ujednačenije i što je moguće pravilnije rasporediti i travnu smešu(seme trave).Grabuljama bez povlačenja nego isključivo bockanjem po zemlji uz lagano napredovanje pravcem unapred izvršiti minimalističko zatrpavanje semena do dubine 1 cm. najviše 2 cm. u dubinu.Lopatom(ravnim delom-naličjem lopate)dobro potapkati čitavu površinu ako je manja površina u pitanju ili valjkom ako je veća površina u pitanju.Odmah po završenoj setvi,đubrenju i zatrpavanju zalivamo čitavu travnu površinu zalivnim sistemom ili ručno u vidu kiše u nekoliko pravaca više puta sve do prve pojave barica.

Travu nastaviti sa zalivanjem intezivno po nekoliko puta u toku dana čim se po površini primeti da se zemlja zasušuje tj.stvara pokorica.

Posle 7-15 dana uz intenzivno zalivanje kada trava dotigne visinu od 12-15 cm. i krene vrhom da se povija na dole vreme je za prvo košenje.Ovo košenje odraditi nekom manjom kosačicom sa izuzetno dobro naoštrenim nožem ali prethodni dan ne zalivati travu kako točkovi kosačice i noge onoga što kosi ne bi upadale u blato!.Visinu reza podesiti tako da pokošena trava inosi pri košenju od 6-8 cm. i na toj visini je držati cele kalendarske godine do polovine novembra kada se i završava vegetacijski period odnosno sezona košenja.

Košenje obavezno obavljati svaki 7 dan.