Orezivanje(šišanje) sadnog materijala:

Orezivanje biljaka iz grupe šiblja obavljati svaka 2 do 3 meseca počev od marta-aprila recimo:

      prvo orezivanje obaviti početkom aprila

      drugo početkom jula

      treće krajem septembra

      završno četvrto polovinom-do kraja novembra (kao priprema za bolje podnošenje snega).

Orezivanje vršiti u večernjim satima kada dnevne temperature nisu toliko visoke.

Orezivanje četinara vršiti u aprilu i oktobru s tim da novije rezove treba uvek popuštati po malo kako bi omogućili biljci da se postepeno širi odnosno raste u istom obliku tj.formi.

Orezivanje šiblja i perena (biljke oko i između kamenova) treba orezivati na isti način kao i do sada tako da se međusobno što manje dodiruju odnosno ne guše i da pri tom kamen uvek ostane vidljiv.