Pri izboru četinara, prvo polazimo od pitanja šta želimo da postignemo u prostoru. Onda moramo da sagledamo kakav mi prostor imamo. U zavisnosti od našeg prostora, kvaliteta zemljišta, izloženosti suncu i onoga što želimo da postignemo pristupamo odabiru četinara.