Najveći problem za higijenu vode predstavljaju letnji meseci koji sa velikom dnevnom temperaturom donose obilje problema u razvoju patogena i mikroorganizama,algi i lišajeva.Da bi ovo sprečili barem jednom mesečno moramo u vodu ubacivati trihlor tablete koje u sebi imaju i anti baktericidna i anti algicidna svojstva,ali pri tom moramo voditi računa da ovakva voda ne dođe u kontakt sa biljkama jer može biti pogubna po njihovo zdravlje.