Da bi imali kvalitetan prijem lišćara moramo ispoštovati vreme sadnje. Lišćari se presađuju kad stane ili dok još nije počeo vegetativni ciklus. Najbolje ih je presađivati u kasnu jesen kad odbace list, ili u rano proleće dok još nisu izlistali. U koliko se ispoštuju ovi osnovni zahtevi procenat prijema lišćara je visok.