Sadnice jabuke

Domaća jabuka je litopadno drvo, visine do deset metara. Poreklo joj je iz centralne Azije.

Iz roda Malusa familije Rosaceae. Jabuka je jedna od najrasprostranjenijeg a sa sigurnošću možemo reći i jedna od najzdravijeg voća uopšte. Ima nisku energetsku vrednost bogata je mineralima i vitaminima koji čine okosnicu zdrave ishrane.

Najbolje je konzumirati svežu jabuku, koja je dobar antioksidans i preventivno deluje na bakterije.

Preventivno se uzima da bi se izbegle bolesti zuba, želudca, visokog krvnog pritiska, nadutost, prehlade, bronhitis i još mnogo drugih obolenja. Zbog velike količine vode i nisko kalorične vrednosti dobra je kao diuretik. Posebno je dobra za organe digestivnog trakta.

Jedna jabuka dnevno isteruje bolest iz kuće.

Plodovi jabuke sazrevaju u velikom opsegu od početka leta pa sve do zime. Najtraženiji su plodovi zimskih jabuka koji postižu najbolju cenu kada drugog voća nema.

Jabuka traži srednje prosečne temperature do dvadeset stepeni celzijusa. Podnosi širok opseg ekstremnih temperatura pa je njen uzgoj široko rasprostranjen.

Voli duboka zemljišta peskovito ilovitog sastava sa dobrim vodenim kapacitetom.

Traži zemlju kisele reakcije,koja nemaju previše aktivnog kreča.

Što se tiče izbora mesta sadnje, sade se na širokom opsegu nadmorskih visina do bezmalo sedamstotina metara.

Najbolje rezultate postižu ako se sade na terenu blagog pada ,kako bi bile kvalitetno osunčane i da bi se postiglo bolje odvodnjavanje.

Pre dubokog oranja (četrdeset do pedeset centimetra) potrebno je je uneti potrebnu količinu fosfornih i kalijumovih mineralnih đubriva zbog kvalitetnijeg rasta korenovog sistema jabuke.

Izorana zemlja se istanjira, izravna i pripremi za sadnju.

Pri izboru sorte pored kvaliteta zemljišta kojim raspolažemo moramo voditi računa o navikama potrošača.(bilo po krupnoći ploda, boji, obliku ploda, kvalitetu u skladištenju ili ukusu)

Orezivanje jabuke se obavlja u periodu mirovanja vegetacije. Zimskom rezidbom se određuje oblik krošnje jabuke i usmerava dalji vegetativni rast.

Letnjom rezidbom se uklanjaju nepotrebni letorasti i omogućava suncu da prodre u celokupnu krošnju. Voli da se tlo ispod nje malčira jer tako zadržava vlagu, kasnije upotrbljava malč kao biljno đubrivo. Pri sadnji se đubri pregorelim stajnjakom.

Ajdared

Ajdared

Pogledaj
Crveni delišes

Crveni delišes

Pogledaj
Gloster

Gloster

Pogledaj
Greni smit

Greni smit

Pogledaj
Jona Gold

Jona Gold

Pogledaj
Mucu
Red čif

Red čif

Pogledaj
Zlatni Delišes

Zlatni Delišes

Pogledaj
Prima
Šifra

Šifra

Pogledaj
Kolačara

Kolačara

Pogledaj
Petrovača

Petrovača

Pogledaj
Budimka

Budimka

Pogledaj
Kožara

Kožara

Pogledaj
Japanska jabuka Kaki

Japanska jabuka Kaki

Pogledaj