Sadnice visokih lišćara

Visoki lišćari su drvenaste vrste koje dostižu visinu od deset do dvadeset metara. Pogodni za parkovske javne površine, srednje velike vrtove, šumska gazdinstva.

Sade se na odstojanjima od pet do deset metara, shodno veličini njihove krošnje.

Većina ima izuzetno lepe cvetove i interesantne plodove.

Tilia tomentosa – Tilia argentea

Thilia tomentosa - Thilia argentea

Pogledaj
Betula alba

Betula alba

Pogledaj
Ginco biloba

Ginco biloba

Pogledaj
Liriodendron tulipifera

Liriodendron tulipifera

Pogledaj
Acer platanoides drummondii

Acer platanoides drummondii

Pogledaj
Liquidambar styraciflua

Liquidambar styraciflua

Pogledaj
Acer platanoides Crimson King

Acer platanoides Crimson King

Pogledaj