Ovo je jedan od obimnijih projekata uređenja zelenih povrišina u kome je učestvovao ceo tim rasadnika Marković.
Zahtev investitora je je bio kompletna humuzacija (nasipanje zemljom) do zadnjih projektom zadanih kota, nivelacija, podizanje travnjaka, ozelenjavanje zimzelenim šibljem i patuljastim četinarima. Na udarnom delu sa prednje strane sađen je drvored od crvene šljive i kuglastog bagrema. Na terasama objekata sađena su kompletna polja najrazličitijih trajnica ili perena na mestima koja su predviđena za odmor zaposlenih.
Kada je završeno sa sadnjom perena pristupili smo kompletnom malčiraju svih zasađenih površina. Neke od površina zahtevale su sitniji dekorativni kamen i dekorativnu rizlu.
Pri izradi travnjaka se vodilo računa o mestima za postavljanje mlaznica zalivnog sistema, koji je podignut na većem delu površine. Površine sa zasadima lovor višnje ( prunus laurocerasus) i tuje tini tim (thuja occidentalis tiny tim), obzirom da se nalaze u travnjaku posebno su odvojena od prodora trave plastičom dekorativnom ogradom, a zatim malčirana malčom braon boje.
Lišćari su posle sadnje razupreti koljem koje u zabodenom stanju dolazi do visine kalema lišćara.
Veoma je bitno da je visina vezivanja za kolje lišćara iznad polovine visine sadnice. U protivnom usled udara vetra može doći do pucanja krošnje kuglastih lišćara koji imaju izrazito veliki kalem.
Sa južne strane zgrade koja je okupana suncem postavili smo rundele sa Lavandom. (lavandula officinalis ) koja je bila ispresecana listopadnim šibljem berberis attropurpurea thunbergii.
Patuljaste ili mini ruže posađene su sa prednjeg osunčanog ulaza, dok su ruže puzavice posađene uz plastificiranu ogradu proizvođača Legi sistem. Ruže stablašice našle su se u žardinjerama na samom glavnom ulazu u zgradu zbog velike količine sunca.
Na senovitim delovima uz objekat posađena je piramidalna tisa i kuglasti šimširi naizmenično.
Dobro se pokazala i hedera helix koja je poslužila kao pokrivač tla na teško pristupačnim mestima uz objekat. Polegli četinari, razne vrste juniperusa horizontalisa su sakrili otvore šahti oko objekta.