Realizacija projekata2018-03-03T18:43:04+01:00

Realizacija projekata

Kako bi pristupili realizaciji nekog projekta, moramo biti upoznati sa projektnom dokumentacijom ukoliko je mi ne pravimo. Ako primetimo bilo kakve nelogičnosti što se tiče izbora sadnog materijala ili nemogućnosti kvalitetnog izvođenja radova na ozelenjavanju komuniciramo sa projektantom i investitorom.

Najvažniji deo realizacije nekog projekta je dobra i pravovremena priprema.

Realizacija projekta
Realizacija projekta

U pripremnoj fazi, neretko izlazimo ponovo na teren, kako bi uskladili izmene građevinaca koje su veoma česte u izvođenju, sa ozelenjavanjem koje je predstavlja finalnu fazu izgradnje svakog objekta. Obično na gradilištima nailazimo na gomilu građevinskog materijala u površinama gde moramo da počnemo sa realizaciojom. Neretko se dešava da ozelenjavanje mora da se izvodi uporedo sa preostalim građevinskim radovima kako bi se posao završio u roku. Tada je od presudnog značaja međusobno uvažavanje izvođača i dobra komunikacija.

Takvu situaciju smo imali na velelepnom objektu Belgrade office park-a, kada smo kvalitetno sarađivali sa mašinskom operativom glavnog izvođača Partner inženjeringa.

Međusobna kvalitetna komunikacija svih izvođača, kod kojih se realizacija projekta prepliće na istoj površini je od presudnog značaja za rokove, kao i kvalitet obavljenog posla.

Realizacija projekta
Realizacija projekta

Veoma je važno tačno predvideti recimo, količinu humusa koji je potreban za ozelenjavanje.

Takođe, treba angažovati odgovarajuće vozilo, koje svojim gabaritima neće ugroziti prostor na kome se sadi. Često treba uskladiti dinamiku dovoza sadnog materijala i izvođenje sa već postojećom dinamikom u okviru samog objekta koji se ozelenjava. Takav slučaj je bio sa Jubmes bankom, gde smo morali da vodimo računa o vremenu kada ulaze zaposleni i građevinci, koji su uporedo sa našim radom podigli ceo jedan sprat na postojeću zgradu u kojoj je banka nesmetano funkcionisala.

Kada su pripremni radovi završeni pristupamo realizaciji projekta. Tokom realizacije trudimo se da posao obavimo na najkvalitetniji mogući način i u što kraćem roku. Zato često radimo u timovima koji obavljaju posebne zadatke istovremeno, ne smetajući jedni drugima. Na taj način podižemo kvalitet i brzinu obavljenog posla. Takvu situaciju smo imali pri realizaciji projekta u fabrici boja i fasada JUB Šimanovci, gde su svi timovi radili pojedinačno svoj projektni zadatak, a onda se udružili kako bi travni busen bio brzo postavljen. Planiranje realizacije svakog projekta je ključno za uspešnu i brzu realizaciju, kao i dobar uigran tim profesionalaca koji znaju svoj posao. Detaljnije pogledajte u referencama.

Izdvajamo iz “Rasadnika saveta”:

Go to Top