Pejzažna arhitektura2018-03-03T16:08:00+01:00

Pejzažna arhitektura

Pejzažna arhitektura

Pejzažnoj arhitekturi u rasadniku Marković posvećuje se velika pažnja kombinujući moderne tehnologije i tehnike i radeći zajedno sa vama obezbeđujemo najbolje rešenje za vaš vrt.

Vrlo često nam klijenti postavljaju sledeće pitanje i to: “Gde posaditi novu biljku”? Prednosti zelenila su takve da bi u svakom vrtu trebalo posaditi bar po jedno drvo. Ukoliko je vaš vrt mali,  pri izboru se opredelite za malo drvo. Ako zaista nemate prostora za drvo u ponudi našeg rasadnika naćićete veliki broj ukrasnog četinarskog, lišćarskog, listopadnog i zimzelenog šiblja(žbunja), kao i puzavica (povijuša) i trajnica (perena), ruža.

Naši pejzažni arhitekti izlaze na teren, snimaju situaciju na terenu , konsultujući se sa investitorom o njegovim zahtevima i našim predlozima, pristupaju izradi sinhron planova (u određenoj razmeri) i rešenja. Pravilnim projektovanjem shodno situaciji na terenu garantujemo optimalan broj biljaka kao i pravi odabir vrsta i uzrasta.

Sve buduće klijente vrlo rado primamo u rasadnik na prezentaciju naših idejnih rešenja gde jednim delom mogu da vide, a drugim i da dožive budući vrt. Po potrebi ako su neka manja rešenja situacija u pitanju izlazimo u susret da našim klijentima i demonstriramo uživo rešenje kako bi im jasno pokazali izgled svog budućeg vrta.

Radove izvodimo u što je moguće kraćim rokovima ali je kvalitet obavljenog posla iznad svega. Obično naši saveti koje upućujemo svim klijentima odnose se na generalne elemente i funkcije koje bi trebao da ima jedan vrt a to su: pravilan izbor sadnog materijala, vodene površine (jezera, fontane), zalivni sistemi, alpinumi, žardinjere, trvnjaci (semenski, busen), staze.

U više navrata i susreta sa vama dok se ne dođe do krajnjeg rešenja arhitekti izrađuju planove dizajna, vizuelne skice, predloge,….sve dok konačno se i sa vaše i sa naše strane ne usvoji idejno rešenje. Ono na šta naši arhitekti po pravilima svoje službe obavezno gledaju na terenu i sprovode u delo u projektima, skicama, predlozima, jesu osnovne i elementarne stvari sa kojima se susreću:položaj placa, položaj objekta (ili više njih) prema placu i prema stranama sveta, postojeća vegetacija, postojeća instalacija (nadzemna, podzemna), postojeći putevi i prilazi placu kao i samom objektu, otvori na samim objektima(prozori, vrata ,svetlarnici, balkoni), izgled i boja fasade, ograde bilo kog tipa i na bilo kom mestu ako ih ima.

Pejzažna arhitektura
Pejzažna arhitektura

Uz sam projekat dostavljamo Vam i kompletnu ponudu svih budućih projektovanih elemenata u vašem vrtu: sadni materijal, vodene površine, zalivni sistem, alpinum,… tako da investitor može sagledati i proceniti trošak kako pojedinačnih elemenata tako i ukupnih radova.

Svi naši klijenti mogu dobiti prave i potpune informacije o svim pitanjima iz oblasti pejzažne arhitekture u svako doba putem „on-line“rasadnik saveta ili lično u rasadniku.

Izdvajamo iz “Rasadnika saveta”:

Go to Top