Alpinumi2018-03-03T16:09:00+01:00

Alpinumi (kamene bašte,veštačka brda…)

Zaposleni u rasadniku Marković sa velikom pažnjom pristupaju izradi alpinuma ili kamenih bašti na malim i skučenim prostorima. Redovno nam se javljaju klijenti koji imaju izuzetno mali prostor za uređenje, a pri tom žele više prostornih pejzažno-arhitektonskih elemenata. Ovakvi klijenti su nam pravi izazov gde pravilnim rasporedom i projektovanjem na prava mesta udovoljavamo njihovim zahtevima.

Alpinumi
Alpinumi

U rasadniku Marković za izradu dekorativnih kompozicija alpinuma, kamenih bašti u osnovi i veštačkih brda koristimo kamen prirodnih oblika i vrsta. Kao najbolji materijal za formiranje ovakvih kompozicija koristimo kamen:granit, peščar, krečnjak i tuf. Veličinu, broj i vrstu kamenova određujemo u skladu sa veličinom kompleksa, prostora za uređenje a istovremeno je povezujemo sa okolnom vegetacijom, vodenim površinama i arhitektonskim elementima ako ih ima.

Alpinumi
Alpinumi

Prilikom izrade grupišemo kamenove različitih dimenzija, oblika, veličina, vrsta i tako ostvarujemo prostornost kompozicije. Svaku grupu raspoređujemo tako da bude individualna, tj. različita po veličini. Kamen utiskujemo u površinu tako da njegovo lice (vidna površina) bude onakva baš kakva se može sresti u prirodi.

Alpinumi
Alpinumi

U kombinaciji sa gore navedenim kamenjem sa svim njihovim osobinama pažljivo biramo biljne vrste planinskih područja, niskog rasta obično spororastuće četinare i kalemljene žalosne i spororastuće vrste lišćara a od cvetnih vrsta perene (trajnice) sa raznim fenofazama cvetanja kao i ukrasne trave koje bi se po svojim morfološkim osobinama: boja, volumen, period cvetanja, uklopili u dati element. Ono što smatramo jako bitnim po završetku izrade alpinuma ili kamene bašte jeste njegova finalna (završna) obrada tj. njegova pokrovnost. Svaki ovakav element neophodno bi bilo prekriti (malčirati) korom od drveta.

U rasadniku Marković pruža se mogućnost svakom klijentu da izabere malč (korohumus) od raznih vrsta kora drveća, boja, veličina (granulata), dimenzija, oblika, . . . Još jedan od bitnih elemenata koji bi svaki alpunetum ili kamena bašta trebali da imaju jeste njihovo osvetljenje (rasveta). Ono će vašem alpinumu dati poseban ton u večernjim satima i noću.

Alpinumi su uvek izloženi suncu, jer su svojstveni sunčanim kamenitim terenima.

Alpinumi
Alpinumi

Evo nekih uobičajenih vrsta biljaka koje koristimo za izradu:

Perene(trajnice):

Alyssum saxatile, Armeria maritima, Festuca gluca, Festuca viridis, Aubrietia deltoidea, Dianthus deltoides, Iris pumila, Iberis sempervirens, Flox paniculata.

Šiblje(žbunje):

Euonymus radicans, Euonymus japonica, Ilex aquifolium, Buxus sempervirens, Hedera helix sp. , Lonicera pileata, Aucuba japonica, Berberis thumbergii atropurpurea , Mahonia aquifolium, Pyracantha coccinea, Prunus laurocerasus, Cotoneaster damerii

Četinari:

Chamaecyparis obtusa gracilis nana, Chamaecyparis lawsoniana elwodii, Thuja orientalis aurea nana compacta, Chamaecyparis obtusa aurea nana, Pinus mugo, Yuniperus horizontalis sp. , Thuja occidentalis Tiny Tim, Thuja occidentalis Teddy, Taxus baccata fastigiata aurea

Lišćari:

Acer palmatum attropurpureum, Acer palmatum att. disectum sp. , Morus allba pendula, Salix integra sp. , Prunus pissardi attropurpurea, Magnolia soulangeana

Izdvajamo iz “Rasadnika saveta”:

Go to Top