Pred početak vegetativne sezone, važno je biljkama omogućiti kvalitetan start koji počinje sa prvim toplijim danima. Zemljište je vlažno i ispošćeno jer je jedan vegetativni ciklus za nama.

Kompletan zasad voćnih sadnica i loznih kalemova, kao i ukrasno dekorativno šiblje i travnate površine zahtevaju dodatak mineralnih (veštačkih) đubriva, kako bi na proleće spremni ušli u sezonu rasta. Imamo nekoliko grupa veštačkih ( mineralnih đubriva)

Kompleksna mineralna đubriva( Sadrže elemente za rast i razvoj biljke)

Đubriva sa povećanom dozom kalijuma, najčešće granulasta formulacije 8:16:24 koriste se za prihranu drvenastih biljaka ( odnosno voćnih zasada, velikih lišćara i ukrasnog dekorativnog šiblja) u kasnu jesen pred sneg jesen.

Sa druge strane imamo mineralna đubriva kao što je NPK 15:15:15 koja se koriste u rano proleće početkom vegetacije pa sve do kraja marta meseca.

Doziranje zavisi od veličine biljke koja se prihranjuje. Ukoliko je biljka manja dovoljna je jedna šaka mineralnog đubriva koja se brižljivo rasporedi u projekciji krošnje biljke koju prihranjujemo.

Kod velikih lišćara ili odraslog voća poželjno je do 200 gr mineralnog đubriva (oko četiri šake ) u projekciji krošnje oko stabla. Najbolje je lišćar prvo okopati i odstraniti korov pa tek onda prihranjivati i obilno zaliti do potpunog topljenja granula mineralnog đubriva.

Mineralna đubriva koja koristimo u vegetativnom periodu ili u periodu intenzivnog rasta biljaka su uniformnog tipa

Poznatija su kao KAN I UREA  mineralna đubriva. Kada uđemo u vegetativni ciklus ova đubriva se dodaju biljkama kako bi se pospešio rast zelenog dela. KAN možemo da koristimo za travnate površine uz obilno zalivanje kako bi se azot koga imamo do 26 procenata u ovom đubrivu dobro rastvorio i zemljište ga usvojilo. Za ovu namenu možemo koristiti i NPK đubrivo tri petnestice. Prihranu KAN om možemo ponoviti nekoliko puta u toku sezone jer utiče na razvoj korena biljaka kao i zelenog dela. Zalivanje je obavezno do potpunog rastvaranja granula đubriva.